25-årsutskick och glad sommar!

Här är vykortet som gått ut till drygt 3000 handläggare och chefer runt om i landet.

Publicerat den .