Aktuellt

Fler ”behandlare med tystnadsplikt” på Risingegården

Nu har vi haft hästar i ett antal år och, som det står om i förra inlägget så har vi terapihunden Lilly vissa dagar. Eftersom mycket forskning, och vår egen erfarenhet, visar på att djur i socialt arbete har en...

Sköna maj, DBT och hundar på Risingegården

Grå höst står det om i förra inlägget… Läänge sen och vi har faktiskt önskat God Jul osv efter det, men inte här under Aktuellt. Just nu är det ganska grå maj, vädermässigt, men naturen är som vanligt grön o...

Grundkurs i DBT

All behandlingspersonal, både från våra små enheter och från Stora huset, går nu en grundkurs i DBT (Dialektisk beteendeterapi). Flera av våra flickor har de senaste åren gått i DBT-behandling, både enskild och grupp, på BUP Linköping. Nu var...

Tidningsartiklar

Det har skrivits en del om Risingegården i dagspress den senaste tiden. Klicka på länkarna för att läsa artiklarna. http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=8821991 http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=9324300

Lilla huset och Lägenheten

Vi har de senaste åren sett att flera av de flickor vi mött har haft behov av att vara i ett mindre i sammanhang, mer hemlikt och med högre personaltäthet. Som ett led i det utvecklingsarbetet startades i november 2012...