Ett spännande första halvår 2016!

Nu är det snart sommar och vi alla summerar mer eller mindre de första sex månaderna på detta år. Här på Risingegården har det innehållit många härliga dagar med de flickor som varit här dessa månader:)! Den allmänna känslan är att halvåret präglats av arbetsro, att vardagen har rullat på i maklig takt, att vi arbetat på med de metoder vi implementerat i behandlingsarbetet, att vi gått igenom vårt utredningsmaterial ”Boken om mig” (som snart ska tryckas och bli riktigt snyggt!) och att vi äntligen är klara med vår Kvalitetsmanual – ett halvår vi är nöjda med helt enkelt!

Vi vill även informera om att Katarina Tambour i vintras beslutade sig för att sluta som föreståndare. Hon kommer att vara kvar som DBT-terapeut en dag i veckan. Ny föreståndare är Åsa Rydin fr o m 1 maj.

Publicerat den .