Kvalitetsarbete

Risingegården har en Kvalitetsmanual, som är uppbyggd utifrån Svenska Vårds ”Handledning – Ledningssystem i systematiskt kvalitetsarbete” och som följer SOFS 2011:9.

Vi har tagit fram ett Balanserat Styrkort för hela organisationen för att se och tydliggöra alla dess delar. De perspektiv vi valt att arbeta utifrån är; finansiellt, medarbetare, kund och dagligt arbete. Det styrkort vi tagit fram genomsyrar verksamheten på så vis att vi går igenom det och utvecklar det en gång per år med hela personalgruppen. Har vi nått upp till de mål vi satt? Har vi utvecklat nya arbetsmaterial inom de områden vi föresatt oss?

Risingegårdens kvalitetsarbete har även resulterat i en Handbok. Den innehåller våra regler, rutiner och handlingsplaner. Det gör att all personal snabbt kan få information om vad som gäller och hur de ska agera i olika situationer som kan uppstå så att alla handlar på lika sätt som möjligt.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.