Kvalitetsarbete

Risingegården har en Kvalitetsmanual, som är uppbyggd utifrån Svenska Vårds ”Handledning – Ledningssystem i systematiskt kvalitetsarbete” och som följer SOFS 2011:9.

Vi använder oss av SSILs kvalitetsindex som ett led i vårat systematiska kvalitetsarbete. Vi skickar halvårsvis in vilka behandlingsplaceringar vi har/haft till SSIL och de intervjuar de placerande socialsekreterarna. Svaren sammanställs statistiskt till en rapport där vi jämförs med övriga HVB i landet som använder sig av tjänsten. Vårt mål är att ligga över snittet på alla delområden.

Efter avslutad placering skickar vi en egen enkät till vårdnadshavare, socialtjänst och ungdom. I enkäten mäter vi nöjdhet kring de olika insatserna, boende, aktiviteter m.m. och sammanställer sedan för att se vad vi gör bra och vad vi har för förbättringsområden. Dessa enkäter är mycket värdefulla för vårt kvalitetsarbete!

Risingegårdens kvalitetsarbete har även resulterat i en Handbok. Den innehåller våra regler, rutiner och handlingsplaner. Det gör att all personal snabbt kan få information om vad som gäller och hur de ska agera i olika situationer som kan uppstå så att alla handlar på så lika sätt som möjligt.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.