Personalutbildningar i vinter

Under hösten och vintern har vi på Risingegården satsat på att skaffa oss mer kunskap om språkstörning. Vi bjöd in Kerstin Hill från Logopedbyrån Hill som under två tillfällen lärde oss mer om språkstörning och vad det kan innebära för våra ungdomar. Vi fick fylla på vår kunskap och Kerstin gav oss ytterligare verktyg till vår verktygslåda som vi använder för att förstå och bemöta barn med särskilda svårigheter. ”Intressant, lärorikt och viktigt!” ”Kerstin är en duktig föreläsare” ”viktig kunskap eftersom vi lätt missar denna diagnos, lätt att ta till sig Kerstins föreläsning och vi fick bra material” var några av kommentarerna efteråt. http://www.logopedbyranhill.se/

Kerstin Hill
I oktober var några av oss på Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens ”Flickor och kvinnor med autism” i Linköping där vi under två dagar bland annat fick lyssna på Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, och ta del av henne stora kunskap. Vi fick även lyssna till gripande livsberättelser av både anhöriga till och personer med autismdiagnos vilket stärkte oss ytterligare i att vi gör ett viktigt arbete på Risingegården. https://www.autism.se/rikskonferens_2018
Publicerat den .