Stödboende

Risingegården har i dagarna fått klart med tillstånd från IVO att bedriva stödboende! Verksamheten riktar sig till unga i åldrarna 16-20 år och kommer till en början att ha 6 platser. Stödboendet kommer att fungera både som utsluss efter vård på Risingegårdens HVB och som fristående placeringsalternativ. Verksamheten syftar till att i eget boende och under trygga former träna och förbereda den enskilde för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboendet kommer självklart att genomsyras av Risingegårdens barnsyn och värdegrund som utgår från alla människors lika värde och FN:s barnkonvention. Risingegården har under en lång rad år framgångsrikt arbetat med bl.a. ICDP och DBT och  alldeles nyligen påbörjat en lång utbildning i MBT. Dessa program och förhållningssätt kommer att ha stor betydelse även i stödboendeverksamheten.

Publicerat den .