Utbildning i TMO

Under november har vi haft förmånen att välkomna  Anna Nelson och Helena Asplund som har utbildat all personal på Risingegården i Traumamedveten omsorg (TMO). Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som kortfattat handlar om att barn och unga som har varit utsatta för trauman behöver miljöer som skapar trygghet, positiva relationer till vuxna och hjälp att utveckla adaptiva copingstrategier. Efter två intensiva dagar fyllda av både skatt och gråt återgick vi till vardagen med nya verktyg och kunskaper.

Anna Nelson

Helena Asplund

Publicerat den .