Utbildning och personaldagar

I oktober är det dags för personaldagar! Äntligen får vi möta varandra i galna 5-kamper och gå på AW. Men först jobb: Årets personaldagar ägnas som en följd av att vi har reviderat vårt kvalitetsledningssystem åt systematiskt förbättringsarbete. Nya rutiner implementeras och gamla rutiner dammas av!

Vi har också börjat arbeta och utbilda med Socialstyrelsens material för HVB-personal – Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Vi ser fram emot givande diskussioner och kunskapsutbyten!

Publicerat den .