Behandling

Behandling på Risingegården erbjuds i olika typer av boendemiljö; Stora huset med plats för flera ungdomar i grupp, Lilla huset med plats för 1-2 ungdomar eller Lägenheten inne i Finspång, även den med plats för 1-2 ungdomar.

behandling flickor

Vi är övertygade om att det är i relationen till oss vuxna, både till oss på Risingegården och till de som finns hemma, som mycket av förändringen hos ungdomen sker. Vi tar tillvara stunden för att visa och vara modeller för hur bra samspel fungerar. Att umgås, ha roligt och glädjas tror vi är  nödvändiga inslag i behandlingen för att orka ta itu med de svårigheter som finns. All personal är utbildad i, eller under utbildning i, programmet Vägledande samspel ICDP. I behandlingsarbetet, både i det direkta och i föräldraarbetet så är Vägledande samspel mycket betydelsefullt. Det hjälper oss som omsorgsgivare att våga se på oss själva i samspel, att utveckla vår lyhördhet och det hjälper föräldrar att utvecklas och förändras i relation till och i samspel med sin ungdom. En viktig målsättning är att få ungdomens föräldrar eller andra viktiga vuxna delaktiga i behandlingsarbetet.

I november 2012 öppnade vi vår första mindre enhet, Lilla huset, och efter det har vi även öppnat ytterligare en, Lägenheten, vardera med plats för max 2 ungdomar. Vi hade märkt under några år att flera av de ungdomar vi mötte hade behov av att vara i ett mindre sammanhang, mer hemlikt och med högre personaltäthet. Här bor ungdomar som av olika anledningar inte klarar av större sammanhang. De kan ha en svårighet som gör att de behöver erbjudas en hemlik miljö där vardagen är mer individanpassad, än vad den blir när man är placerad tillsammans med flera andra.

Läs mer om behandling

Behandlingsmetoder

Hästar och djur i behandlingsarbete

Föräldravägledning

Småenheter

Stora huset

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.