Behandlingsmetoder

 • DBT (dialektisk beteendeterapi) – DBT är en form av terapi som kan hjälpa personer med bl.a. självskadebeteende, ätstörningar, depression och posttraumatisk stress. Tanken med terapiformen är att hitta en inre känslomässig balans, hantera sin vardag på ett bättre sätt och få en meningsfull tillvaro. På Risingegården erbjuds ungdomen DBT-baserade samtal individuellt. Ungdomen arbetar då med sin individualterapeut både med den egna terapin samt färdighetsträning.
 • MBT (mentaliseringsbaserad miljöterapi) - MBT syftar till att öka förståelsen för egna och andras känslor, tankar och därmed handlingar. Detta i sin tur leder till förbättrade relationer, ökad impulskontroll och affektreglering. På Risingegården arbetar vi mentaliserande i ungdomens vardag och erbjuder också MBT-samtal individuellt samt MBT-grupp.
 • Cool kids - Cool kids är en evidensbaserad behandlingsmetod som bygger på KBT. Programmet använder sig av kognitiva metoder och syftar till att ge ungdomen konkreta och användbara strategier för att hantera ångest och oro.
 • Djurtid – I stallet får ungdomen möjlighet att vara med våra hästar och andra djur, både från marken, från hästryggen eller åkandes på vagnen. Vi lägger stor vikt på själva relationen till hästen och de andra djuren och vad som händer i samspelet.
 • Enskild terapi – Om ungdomen är mogen för terapeutiska samtal och har det behovet erbjuds det. Risingegården samarbetar med terapeuter på konsultbasis och försöker hitta den terapeut som passar ungdomens behov.
 • Individstödjande samtal – Ungdomen kan erbjudas stödjande samtal utifrån behov. Samtalen kan även utgå från olika grunder som tex. Motiverande samtal (MI).
 • Musik – På Risingegården finns möjligheten att skapa musik utifrån ungdomens förutsättningar.
 • Allmän daglig livsföring-ADL – Ungdomen får vardaglig träning kring hygien, ekonomi, kommunikation, tvätt, städ och matlagning. Målet är att hitta en struktur i vardagen så att ungdomen kan få ett fungerande liv framåt.
 • Färdighetsträning – här använder vi oss av alla vardagliga situationer som lärotillfällen. Hur löser man konflikter, hur uppträder man i olika sociala situationer som att handla åka buss och tåg osv. Motoriken tränas i all fysisk aktivitet och i möjligheten till skapande.
 • Boken om mig – ett material utarbetat av Risingegården. Ungdomen tar reda på och skriver ner hur nätverket ser ut, funderar kring relationer som familj, släkt och vänner men också sina egna känslor för olika relationer och aktiviteter. Dessutom finns nischade frågor kring kriminalitet, droger och sexualitet.
 • Aktiviteter/fysisk träning – vi motiverar ungdomen till aktivitet och fysisk träning. Många av våra ungdomar medicinerar och har diagnoser. För att ha ett gott psykiskt mående vet vi att även den fysiska träningen hjälper ungdomen till god psykisk hälsa.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.