DBT

DBT (dialektisk beteendeterapi) är en form av terapi som kan hjälpa personer med bland annat självskadebeteende, depression och posttraumatisk stress. Tanken med terapiformen är att hitta en inre känslomässig balans, hantera sin vardag på ett bättre sätt och få en meningsfull tillvaro.

DBT (dialektisk beteendeterapi)

På Risingegården erbjuds flickan DBT både individuellt och i grupp. Flickan träffar sin individualterapeut en gång i veckan och pratar om olika beteenden som har påverkan på hennes eget liv, till exempel självskadebeteenden, relationssvårigheter med mera. Tillsammans med sin individualterapeut sätter hon upp kort- och långsiktiga mål hon vill uppnå genom att delta i DBT, och arbetar tillsammans mot de målen.

I färdighetsträningsgruppen går flickan tillsammans med andra från Risingegården som också går i DBT. Syftet med färdighetsträningsgruppen är inte att prata om sina egna problematiska beteenden inför andra, utan är ett lärotillfälle där hon får möjlighet att lära sig nya funktionella färdigheter och även ta del av andras erfarenheter. Färdigheterna provas sedan i det vardagliga livet, i form av hemuppgifter.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.