Skola

Vi har ett gott samarbete med både grundskola och gymnasieskola i Finspångs kommun. I vissa fall har vi även flickor på gymnasieskola i Norrköping.

Lågaffektivt bemötande (LAB), Traumamedveten omsorg (TMO) och Vägledande samspel ICDP.

När en flicka kommer till oss och ska gå i grundskola så skrivs hon in på Grosvadsskolan eller Nyhemsskolan i Finspång. Grosvadsskolan tar emot elever i årskurs 6-9, Nyhemsskolan årskurs 7-9. På skolorna finns ca 400 elever. När flickan är inskriven kommer en specialpedagog från Finspångs Centrala barn- och elevhälsa att träffa flickan för att göra en kartläggning i grundämnena. Flickan ska inom fyra veckor från inskrivningen på skolan kallas till ett inskrivningsmöte. Där kommer hon få en rundvandring på skolan och bli tilldelad en klasstillhörighet. Har flickan behov av särskilt stöd ska även det presenteras då i form av ett åtgärdsprogram. Vi hjälper sedan flickan att på ett tryggt sätt komma in i skolan. Vi skjutsar och hämtar vid skolan, och kan till en början av skolgången erbjuda att personal antingen finns med i klassrummet, eller i nära anslutning för att det ska kännas så tryggt som möjligt. Skolan ligger cirka tio minuters bilfärd från Risingegården, och om något skulle hända kan vi vara på plats inom kort.

När en flicka i gymnasieålder kommer till Risingegården finns möjlighet att söka önskad gymnasieutbildning i Finspång eller Norrköping. Vi har gott samarbete med de närliggande skolorna, Bergska gymnasiet och Curt Nicolin gymnasiet.

Se länk till respektive skola:

https://www.finspang.se/forskolaochskola/grundskola/grosvadsskolan.4.7ce4d450166623979114e543.html.

https://www.finspang.se/forskolaochskola/grundskola/nyhemsskolanarskurssjutillnio.4.421f7e0816662b0123c78f2a.html.

https://www.finspang.se/bergska/bergskagymnasiet.4.462d60ec167c69393b971be8.html.
www.cng.se.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.