Skola

Vi har ett gott samarbete med både grundskola och gymnasieskola i Finspångs kommun. I vissa fall har vi även ungdomar på gymnasieskola i Norrköping.

Lågaffektivt bemötande (LAB), Traumamedveten omsorg (TMO) och Vägledande samspel ICDP.

Ungdomar som kommer till oss och går i grundskolan skrivs in på Grosvadsskolan eller Nyhemsskolan i Finspång. Grosvadsskolan tar emot elever i årskurs 6-9, Nyhemsskolan årskurs 7-9. På skolorna finns ca 400 elever. När ungdomen är inskriven kommer en specialpedagog från Finspångs Centrala barn- och elevhälsa att träffa ungdomen för att göra en kartläggning i grundämnena. Ungdomen ska inom fyra veckor från inskrivningen på skolan kallas till ett inskrivningsmöte. Där sker en rundvandring på skolan och ungdomen blir tilldelad en klasstillhörighet. Har ungdomen behov av särskilt stöd ska även det presenteras då i form av ett åtgärdsprogram. Vi hjälper sedan ungdomen att på ett tryggt sätt komma in i skolan. Vi skjutsar och hämtar vid skolan, och kan till en början av skolgången erbjuda att personal antingen finns med i klassrummet, eller i nära anslutning för att det ska kännas så tryggt som möjligt. Skolan ligger cirka tio minuters bilfärd från Risingegården, och om något skulle hända kan vi vara på plats inom kort.

När en ungdom i gymnasieålder kommer till Risingegården finns möjlighet att söka önskad gymnasieutbildning i Finspång eller Norrköping. Vi har gott samarbete med de närliggande skolorna, Bergska gymnasiet och Curt Nicolin gymnasiet.

Se länk till respektive skola:

https://www.finspang.se/forskolaochskola/grundskola/grosvadsskolan.4.7ce4d450166623979114e543.html.

https://www.finspang.se/forskolaochskola/grundskola/nyhemsskolanarskurssjutillnio.4.421f7e0816662b0123c78f2a.html.

https://www.finspang.se/bergska/bergskagymnasiet.4.462d60ec167c69393b971be8.html.
www.cng.se.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.