Kvalitetsindex

Risingegården använder sig av SSIL:s kvalitetsindex som ett verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete. Halvårsvis skickas in vilka behandlingsplaceringar vi har/haft till SSIL, som sen intervjuar de placerande socialsekreterarna. Svaren sammanställs statistiskt till en rapport där vi jämförs med övriga HVB i landet som använder sig av tjänsten. Risingegårdens mål är att ligga över snittet på samtliga delområden, vilket kommer från företagets vision om att vara kvalitetsledande inom behandling och utredning av tonårsflickor.  Risingegårdens totala snitt i SSIL:s kvalitetsindex för det här halvåret blev  8,9 att jämföra med rikssnittet på 8,2. Ett svar som lämnades om oss löd: ”Verksamheten är väldigt bra, ett föredöme.” Vi blir både glada och taggade att fortsätta att behandla och utreda med ledande kvalitet!

Publicerat den .