Stödboende

Vårt mål är att under trygga former träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Risingegårdens stödboende består av lägenheter i Finspång och tar emot ungdomar 16-20 år.

Stödboende för ungdomar

Vi kan sedan 2020 erbjuda stödboende som fristående placeringsalternativ eller som utsluss/träningslägenhet efter vård på Risingegårdens HVB. Stödboendet finns i lägenheter med eget kök och badrum. Lägenheterna är möblerade inklusive TV och internet.

Vi erbjuder ett individuellt anpassat stöd utifrån ungdomens behov. Ungdomen kommer tillsammans med sin kontaktperson göra upp en plan som utgår ifrån socialtjänstens vårdplan för att individanpassa stödet. Om det bedöms finnas behov kan ungdomen få stöd vad gäller ekonomi och vardaglig struktur och planering. När det är möjligt vill vi involvera ungdomens familj och nätverk i arbetet med ungdomen i form av nätverksmöten och vardaglig kontakt via telefon. Vi utvärderar tillsammans med ungdomen och andra i nätverket vilket behov ungdomen har av stöd gällande ADL.

En kontaktperson utses och hjälper ungdomen att ordna en meningsfull sysselsättning och fritid om det inte redan finns; det kan vara i form av studier, arbete eller praktik. Vi har god kännedom om och ett gott samarbete med skolor, arbetsgivare och föreningsliv i närområdet. På Risingegården finns ett stall och smådjur som ungdomen tillsammans med sin kontaktperson eller med stallansvarig kan besöka.

I perioder då ungdomen behöver mer emotionellt stöd erbjuder vi det. Vi verkar också för att ungdomen ska hitta och/eller bevara relationer och sammanhang som är positiva.

Vi är övertygade om att relationen till oss vuxna är viktig för att under trygga former träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Att umgås, ha roligt och glädjas tror vi är nödvändiga inslag i ett stödboende. De som arbetar som boendestödjare hos oss har relevant utbildning och erfarenhet. All personal utbildas också internt i programmet Vägledande samspel ICDP. Vi arbetar mentaliseringsfrämjande och lågaffektivt och har alltid ett traumamedvetet förhållningssätt då många av de ungdomar som kommer till oss har varit med om potentiellt traumatiserande händelser.

När ungdomen är redo att avsluta insatsen hos oss kommer vi att erbjuda stöd i att hitta ett eget boende.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.