Om Risingegården

Risingegården startades 1991 som ett projekt tillsammans med Familjehemmens Riksförbund och Allmänna Barnhuset. Tanken var att göra omfattande utredningar där barnperspektivet står i centrum och med stor hjälp av nätverket. Denna genomgripande utredningsmodell skulle leda till en mer heltäckande bild. Detta för att barn och ungdom skulle slippa omplaceras på grund av att vuxna inte skaffat sig tillräckligt mycket kunskap om dess situation.
Idag tar vi endast emot behandlingsplaceringar.

Under åren har Risingegården successivt utvecklats och expanderat.

1997 startade Risingegården en behandlingsenhet för pojkar och flickor. 1999 beslutades att enheten uteslutande skulle ta emot flickor för behandling. Utredningsenheten arbetade fortfarande med blandad grupp, både pojkar och flickor.

I början av 2004 genomfördes en stor omorganisation för att bättre kunna möta ungdomars behov. Utredningsenheten blev delad, pojkar bodde i ett hus och flickor i ett annat. Risingegården hade efter omorganisationen fyra utredningsplatser för pojkar. För flickor fanns tolv platser, både utredning och behandling.

Sedan våren 2005 har Risingegården endast verksamhet för flickor. Fram till hösten 2022 tog vi emot flickor för utredning och/eller behandling, men har nu fokus på behandling. Vi kan dock vid behov utföra en utredning som en inledning på en behandlingsplacering.

Vi har idag 17 behandlingsplatser fördelade på fyra enheter.

Risingegårdens företagsnamn är Risingegårdens Behandlingshem AB.

Läs mer om Risingegården

Vision och värdegrund

Kvalitetsarbete

Grundsyn och förhållningssätt

Hästar och djur i socialt arbete

Vi samarbetar med…

Fotogalleri

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.