Teori

Risingegården har en djup och bred förankring i teoretisk kunskap och strävar efter att i varje möte med ungdomen förmedla värme och tillit. Risingegårdens arbete utgår från FNs barnkonvention, ungdomens rätt att vara sig själv och vårt arbete har utgångspunkt i ungdomens erfarenheter och inte våra förväntningar på henne.

Risingegården utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och har en bred bas i anknytnings- och mentaliseringsteori samt neuroaffektiv utvecklingspsykologi. Risingegården vill bidra till en helhetsbild av ungdomens livssituation genom att respektera och förstå möjligheter och hinder som finns i ungdomens sammanhang och nätverk. Vi skapar förståelse för hur ungdomens anknytningserfarenheter påverkar den nuvarande förmågan. Med utgångspunkt i neuroaffektiv forskning arbetar vi för att väcka lust för lärande och social kompetens. Vi strävar efter att skapa en mentaliserande och stabiliserande miljö för de som har överväldigande och/eller traumatiserande erfarenheter. I linje med aktuell traumaforskning betonar vi hälsofaktorer och ungdomens resurser. Genom att använda ett mentaliserande och lågaffektivt bemötande tar vi ansvar för mötet och skapar trygghet.

Risingegårdens kunskapsbas blir praktiskt genomförbar genom programmet Vägledande Samspel ICDP. I programmet konkretiseras barns behov och hälsofaktorer på ett sätt som blir tydligt för vårdnadshavare och andra i barnets omgivning.

Risingegårdens samlade teori och grundsyn syftar till att arbetet med vår målgrupp ska vara respektfullt, inspirerande och kunskapsbaserat.

Vill du bli kontaktad?

Om du önskar att bli kontaktad av oss på Risingegården klickar du på knappen nedan. Fyll i dina uppgifter, så hör vi av oss.

Kontakta oss

Har du frågor om Risingegården och vår verksamhet är du välkommen att höra av dig. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Risingegården.