Lilla huset och Lägenheten

utropsteckenVi har de senaste åren sett att flera av de flickor vi mött har haft behov av att vara i ett mindre i sammanhang, mer hemlikt och med högre personaltäthet. Som ett led i det utvecklingsarbetet startades i november 2012 enheten som vi kallar ”Lilla huset” och i februari 2013 startades enheten ”Lägenheten”. Respektive enhet har plats för max 2 flickor. Vår tanke är att de flickor som behöver mötas ännu mer individuellt, och som behöver avlastas intryck och relationer, passar här. Välkommen med Er förfrågan!

Katarina Tambour (föreståndare), 0122-210 50, 212 52, 0767-856664, katarina.tambour@risingegarden.se

Publicerat den .