Betydelsen av djurunderstödda insatser

Många av ungdomarna som bor hos oss har varit med om svåra saker som gör att de kan uppleva situationer som hotfulla när de möter triggers i den yttre eller inre världen. Vi vet att det ibland är svårt att få tag i orden för att hitta tillbaka. Flera av de metoder som erbjuds hos oss är samtal i olika former, DBT, MBT, jagstödjande samtal, MI. Det tycker vi såklart är superbra men vi vill också främja psykisk hälsa genom att jobba ”bottom-up” med metoder som lugnar ner och balanserar utan att man måste prata. Det gör vi bland annat med hjälp av våra djur. Ett exempel kan vara att andas med en häst vid oro. Hästar har av naturen långsammare andning är oss människor vilket vi kan dra nytta av när vi vill lugna ett stressat nervsystem med snabb andning. Genom att vara nära och känna hästens andning kan ungdomarna finna kroppsligt lugn och på så sätt få tillgång till sig själva igen.

Publicerat den .