Aktuellt

Adventstider

Boken om mig som nämndes i förra inlägget är färdigtryckt, och var en av de saker vi visade upp på Socionomdagarna. Vår tävling Gissa bajset blev en succé! Vi fick genom tävlingen möjlighet att prata om vår verksamhet och vårt utrednings- och behandlingsarbete där djuren används aktivt. På Risingegården pågår just nu julplaneringen för fullt, vi bakar...

Socionomdagarna, vi ses väl där?!

Just nu pågår febrila förberedelser inför Socionomdagarna nästa vecka, där vi visar vår verksamhet. Förutom att vi är några glada personer som gärna berättar om hur vi arbetar så kan vi visa vår uppfräschade folder, vårt alldeles nytryckta utredningsmaterial Boken om mig och som kronan på verket så har vi en tävling; Kom till oss...

Ett spännande första halvår 2016!

Nu är det snart sommar och vi alla summerar mer eller mindre de första sex månaderna på detta år. Här på Risingegården har det innehållit många härliga dagar med de flickor som varit här dessa månader:)! Den allmänna känslan är att halvåret präglats av arbetsro, att vardagen har rullat på i maklig takt, att vi...

Julen står för dörren

Det är inte alltid lätt att summera ett år som gått, men det vi vet är att det varit ett fint år, med många givande, roliga och trevliga stunder! Sommaren regnade bort och hösten försvann i en rasande fart. Vi har sedan sist fortsatt arbetat med våra djur i behandlings- och utredningsarbetet, DBT-teamet har rullat på...

Sköna maj, DBT och hundar på Risingegården

Grå höst står det om i förra inlägget… Läänge sen och vi har faktiskt önskat God Jul osv efter det, men inte här under Aktuellt. Just nu är det ganska grå maj, vädermässigt, men naturen är som vanligt grön o skön, precis som det ska vara i maj! DBT-teamet är i full gång på Risingegården, både...

Grundkurs i DBT

All behandlingspersonal, både från våra små enheter och från Stora huset, går nu en grundkurs i DBT (Dialektisk beteendeterapi). Flera av våra flickor har de senaste åren gått i DBT-behandling, både enskild och grupp, på BUP Linköping. Nu var det dags för oss att satsa på att få mer kunskap i allmänhet, att lära oss...

Tidningsartiklar

Det har skrivits en del om Risingegården i dagspress den senaste tiden. Klicka på länkarna för att läsa artiklarna. http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=8821991 http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=9324300

Lilla huset och Lägenheten

Vi har de senaste åren sett att flera av de flickor vi mött har haft behov av att vara i ett mindre i sammanhang, mer hemlikt och med högre personaltäthet. Som ett led i det utvecklingsarbetet startades i november 2012 enheten som vi kallar ”Lilla huset” och i februari 2013 startades enheten ”Lägenheten”. Respektive enhet har...