AOSP – Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person.

Publicerat den .

Efter lärorika och intensiva dagar på Karolinska Institutet är vi färdigutbildade AOSP-instruktörer! En fantastisk utbildning som har gett oss massor av verktyg och kunskap. Vi kommer såklart att utbilda vår egen personal på Risingegården, men vi kan också hålla endagsutbildningar för dig som jobbar i skola, vård och omsorg, inom blåljusorganisationer osv.

Vill du veta mer eller boka en utbildning till din arbetsplats – hör av dig!

Betydelsen av djurunderstödda insatser

Publicerat den .

Många av ungdomarna som bor hos oss har varit med om svåra saker som gör att de kan uppleva situationer som hotfulla när de möter triggers i den yttre eller inre världen. Vi vet att det ibland är svårt att få tag i orden för att hitta tillbaka. Flera av de metoder som erbjuds hos oss är samtal i olika former, DBT, MBT, jagstödjande samtal, MI. Det tycker vi såklart är superbra men vi vill också främja psykisk hälsa genom att jobba ”bottom-up” med metoder som lugnar ner och balanserar utan att man måste prata. Det gör vi bland annat med hjälp av våra djur. Ett exempel kan vara att andas med en häst vid oro. Hästar har av naturen långsammare andning är oss människor vilket vi kan dra nytta av när vi vill lugna ett stressat nervsystem med snabb andning. Genom att vara nära och känna hästens andning kan ungdomarna finna kroppsligt lugn och på så sätt få tillgång till sig själva igen.

Utbildning och personaldagar

Publicerat den .

I oktober är det dags för personaldagar! Äntligen får vi möta varandra i galna 5-kamper och gå på AW. Men först jobb: Årets personaldagar ägnas som en följd av att vi har reviderat vårt kvalitetsledningssystem åt systematiskt förbättringsarbete. Nya rutiner implementeras och gamla rutiner dammas av!

Vi har också börjat arbeta och utbilda med Socialstyrelsens material för HVB-personal – Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Vi ser fram emot givande diskussioner och kunskapsutbyten!

Vaken natt

Publicerat den .

Risingegården har numera personal vaken nattetid gemensamt för behandlingen och utredningen i stora huset. Personal sover jour på respektive enhet som tidigare.

MBT-utbildning

Publicerat den .

I fredags träffade vi i föreståndargruppen äntligen Anna Sylvén Björnör igen för att dra igång en ny termin med fokus på implementering av Mentaliseringsbaserat miljöterapiarbete, MBT. I december 2019 hade vi på Risingegården vår första utbildningsdag i MBT med Anna. Därmed gick vi in i en utbildningssatsning för all utrednings- och behandlingspersonal som skulle pågå under ett och ett halvt år. Sen kom pandemin! Implementering och utbildning har ibland fått ställas in och ibland bokas om men vi har kommit en bra bit på vägen. Med start idag handleder Anna alla våra personalgrupper i Mentaliseringsbaserat miljöterapiarbete och vi håller tummarna för att vi ska kunna ha planerade utbildningsdagar i vår.

Anna Sylvén Björnör är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut och psykoanalytiker. Hon är även lärare och handledare i psykoterapi.

Vill du veta mer om Anna och om MBT? Besök hennes hemsida Svenska Barn & Familjeinstitutet och Mentalisering.se, svenskt forum för mentalisering.

Möt Sacke och Jenny!

Publicerat den .

Möt vår terapi- och besökshund Sacke. När Sacke är på Risingegården hjälper han och hundförare Jenny till med väckning och läxläsning. Jenny träffar också ungdomar enskilt i hundrummet där en kan gosa med hunden och prata om stort som smått.

 

Kvalitetsindex

Publicerat den .

Risingegården använder sig av SSIL:s kvalitetsindex som ett verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete. Halvårsvis skickas in vilka behandlingsplaceringar vi har/haft till SSIL, som sen intervjuar de placerande socialsekreterarna. Svaren sammanställs statistiskt till en rapport där vi jämförs med övriga HVB i landet som använder sig av tjänsten. Risingegårdens mål är att ligga över snittet på samtliga delområden, vilket kommer från företagets vision om att vara kvalitetsledande inom behandling och utredning av tonårsflickor.  Risingegårdens totala snitt i SSIL:s kvalitetsindex för det här halvåret blev  8,9 att jämföra med rikssnittet på 8,2. Ett svar som lämnades om oss löd: ”Verksamheten är väldigt bra, ett föredöme.” Vi blir både glada och taggade att fortsätta att behandla och utreda med ledande kvalitet!

Covid-19

Publicerat den .

På Risingegården håller vi oss uppdaterade om covid-19 och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten publicerar. I dagsläget gör vi inga större förändringar i hur vi bedriver verksamheten vad gäller aktiviteter och resor. Detta omprövas dock dagligen. Utförlig info om nuläget och handlingsplan för ev förvärrad situation har skickats ut till dem det berör.

Stödboende

Publicerat den .

Risingegården har i dagarna fått klart med tillstånd från IVO att bedriva stödboende! Verksamheten riktar sig till unga i åldrarna 16-20 år och kommer till en början att ha 6 platser. Stödboendet kommer att fungera både som utsluss efter vård på Risingegårdens HVB och som fristående placeringsalternativ. Verksamheten syftar till att i eget boende och under trygga former träna och förbereda den enskilde för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboendet kommer självklart att genomsyras av Risingegårdens barnsyn och värdegrund som utgår från alla människors lika värde och FN:s barnkonvention. Risingegården har under en lång rad år framgångsrikt arbetat med bl.a. ICDP och DBT och  alldeles nyligen påbörjat en lång utbildning i MBT. Dessa program och förhållningssätt kommer att ha stor betydelse även i stödboendeverksamheten.

Pepparkakshusbygge och julbord

Publicerat den .

Till decembertraditionerna på Risingegården hör både att baka pepparkakshus och att avnjuta ett fantastiskt julbord!

Lägg märke till tomten vid skorstenen.

 

Ett julbord som klassar ut det mesta!

 

Vår alldeles egen briljanta julbordsfixare som försöker gömma sig bakom granen.